Inspiratie

Korte eigen teksten om je te inspireren
over ademwerk, focusing en het leven.

Je aandacht verleggen.

Met Ademwerk & Focusing wordt de aandacht verlegt van de geconditioneerde gedachtenwereld naar het lichaamsbewustzijn; de wereld o.a. van herinneringen, gevoelens, emoties en fysieke sensaties.

Door de aandacht te verleggen kan je een stille ruimte ontdekken waarin je gedachten, gevoelens, emoties en fysieke sensaties voorbij trekken.

Je kan ontdekken dat lichaam en geest, body en mind niet afgescheiden en wel een samenwerkend geheel zijn. Vandaar dat ik spreek over het lichaam-geest organisme.

Je kan ontdekken dat als fysieke spannningen smelten er nieuwe gedachtengangen voorbij kunnen komen en/of inzichten vrij komen.

Je kan ontdekken welke onderliggende impulsen zich uit willen drukken in jouw leven.

Je intuitie en gevoelsleven kan ruimer worden zodat je beter weet wat voor jou klopt om te volgen.

Zo brengt Ademwerk & Focusing ruimte in je leven voor het nieuwe wat gezien wil worden en tot uitdrukking wil komen.

Ruimte

Ademwerk & Focusing brengt beweging in opgeslagen herinneringen en in (gedachten)-patronen.

Deze beweging geeft ruimte. Ruimte om spanningen te doen smelten en om tot nieuw zicht te komen.

Verlang je naar meer fysieke en mentale ontspanning in je dagelijks leven?

Je bent welkom om meer ruimte in je leven te ademen.

 Giftige positiviteit

“Van kankerpatienten tot werkelozen, schrijft Goodman, we hebben allemaal aangepraat gekregen dat alles beter wordt van positieve gedachten.
(…)
Dat is giftige positiviteit: het ontkennen dat het slechte bestaat en dat het leven soms tegen kan zitten. Dat mensen verschrikkelijke dingen kunnen overkomen en dat daar niet altijd een positieve kant aan zit.”

~Uit de Volkskrant van 18 februari 2022

Met Ademwerk & Focusing erkennen we alles wat voorbij komt, zowel leuk als niet-leuk. We zien dat we niet de denkers van onze gedachten zijn en we leren steeds beter om ook bij niet-leuk aanwezig te zijn. Dit maakt niet-leuk draagbaar en houdt de ruimte open voor ontspanning en leuk.

Wat Ademwerk geeft.

Ademwerk brengt zowel de fysieke als de emotionele, mentale en spirituele laag van ons mens zijn in beweging.

Fysiek opent het je zenuwstelsel en ademhaligscirculatie waarmee de fysieke bloedsomloop verbeterd. Het vergroot de longcapaciteit, het verbeterd het hormoonstelsel en voert afvalstoffen af.

Het brengt vast gezette spanningen, stress en emoties in beweging; als deze vrij mogen stromen en smelten kom je uit bij je natuurlijke ontspanning en levensenergie.

Voor de Emotionele laag is het heilzaam daar onverwerkte emoties alsnog hun eenvoudige aandacht krijgen om volledig aanwezig te zijn en om gezien te worden. Hiermee worden ze ontdaan van hun blokkerende lading. Dit draagt bij aan de terugkeer naar je natuurlijke levensenergie en draagkracht.

Op de Mentale (gedachten) laag draagt het bij aan rust, stilte en daarmee ook ontspanning. Het vergroot je focus.

Het draagt bij aan het doorzien van de mentale activiteit. Hoe helderder de mentale activiteit doorzien wordt, hoe eenvoudiger het leven wordt, hoe meer je vanuit je intuïtie, wijsheid en weten kan leven, hoe authentieker je leeft en hoe vloeiender o.a. keuzes gemaakt worden.

Vanuit de alles omvattende en door-dringende Spirituele laag (het Bewustzijn zelf) is je adem altijd aanwezig in het moment waarmee het als een anker en herinnering kan dienen voor je  aanwezigheid in de aanwezigheid (het hier & nu).

Het draagt bij aan een beleving van innerlijke en harmonieuze verbondenheid en aan een beleving van één-Zijn met je omgeving en alles wat leeft.

Als baby en kind ademde we van nature de verbonden ademhaling. Door o.a. de snelheid van het maatschappelijke leven, dagelijkse stress, kleine of grote schokkende gebeurtenissen en te weinig ruimte om emoties in hun natuurlijke flow te laten komen en gaan zijn we onze adem in meer of mindere mate vast gaan zetten in ons lichaam. Met het vast zetten van onze adem zetten we ook spanningen en emoties vast in ons lichaam.

 Door je opnieuw te verbinden met de verbonden ademhaling breng je vast gezette spanning en emoties in beweging waarmee ze smeltend alsnog hun uitweg kunnen vinden. Hierdoor kan je diepgaander ontspannen en kan je je heelheid weer gaan (h)erkennen.

Afscheid

Je bent gegaan.

Mee met de westenwind,
Over de brug,
voorbij de bel.

Op het strand,
zeg ik je gedag lieve moeder,
Vanaf de overkant.

Trek je wandelschoenen nog een keer aan,
Voor een stevige wandeling over de hei.

Kom aan in het Noorden,
en smelt samen met je voorouders.

Laat je terug voeren naar de bron,
als maar rechtdoor..

Dank je wel voor jouw leven,
en dat je mijn moeder was.

Hier op aarde,
Slechts één gedachte verwijderd.

Voorbij tijd en ruimte,
In elke vorm aanwezig,
in dát wat geen geboorte en sterven kent.

Ik hou van je tot over de brug,
Voorbij de bel
Tot in de grootste oneindigheid.

Rust zacht in de stilte
van wat we niet-weten
tot we gestorven zijn.

Dank je wel lieve moeder,
Je bent zo dichtbij.

Diep geborgen in de aarde,
Zij die al het leven draagt.

En in de zon die op komt,
In stralende helderheid,
die eigenlijks nooit onder gaat.

Ademwerk & Rouw

Afscheid is wat ik voor droeg op de uitvaart van mijn moeder. Hoewel er eerder mensen van nabij gestorven waren in mijn leven maakte ik sterven en dood bewuster mee toen mijn moeder overleed.

Na haar dood was de rouw een jaar rond intens aanwezig. Verwacht en onverwacht, in golven terwijl het en mijn leven gewoon doorging ook met leuke en plezierige momenten.

Ook als we diep down weten dat sterven bij het leven hoort en zij eigenlijks geen verschil kent, dan nog kan het menselijk organisme diep in rouw zijn. En dat heeft zo zijn effecten in het dagelijks leven.

Dan kan het fijn zijn je adem als anker te gebruiken en Ademwerk in te zetten om fysiek opgeslagen rouw en haar emoties de ruimte te geven. Dit in aanwezigheid van iemand die je ondersteuning biedt in het dragen van de rouw.

Je bent welkom met jouw rouw.

Benaderingen van de verbonden ademhaling.

Mijn enthousiasme voor de verbonden ademhaling heeft me bij verschillende adem trainingen gebracht. Hierdoor heb ik verschillende benaderingen kunnen leren en er het best kloppende er uit kunnen halen.

Bij de ene benadering is de aandacht met name gericht op de borstkast omdat we hier trauma vast houden. Vooral ervaringen waar we als eerste een schrikreactie op hadden en zich in het moment niet voldoende heeft kunnen ontladen zit veelal nog verkrampt in de borstkast.

Bij de ander benadering is de aandacht gericht op de buik waar het tweede brein woont, onze darmen. Het brengt verborgen emoties en onbewuste stukken in beweging.

Mijn voorkeur gaat uit naar benadering van de buik en het bekkengebied. Naast wat het in beweging brengt, brengt het meer ruimte in je lichaam om er aanwezig in te zijn: een stevigere gronding.

Los van mijn voorkeur is het ook mogelijk om de aandacht tussen de twee gebieden heen en weer te bewegen.

Werken met drukpunten.

Ook leerde ik met drukpunten werken. Ik ben er geen voorstander van. In onze westerse maatschappelijke veld ligt de nadruk vooral op snel, hard, verbeteren, aanpassen en doorgaan. (Economische) groei is immers belangrijk want zonder groei overleven we het leven niet!

Historisch gezien is het een begrijpelijke benadering, we zijn er alleen in door geslagen waarmee het de norm is geworden.

Deze benadering ligt dan ook stevig in het mentale collectieve veld en onze conditionering verankerd.

Zonder in afkeuring te schieten het heeft ons ook welzijn en comfort gebracht, doen we nu hiermee het leven, aarde en ons lichaam geweld aan en zetten we onszelf onnodig vast in belemmerende patronen.

De intelligentie van het lichaam.

Het lichaamsbewustzijn en het lichaam-geest organisme is van zichzelf intelligent genoeg om te weten wanneer het zich veilig voelt en kan ontspannen. Het zijn onze conditioneringen die tussen ontspannen leven en hoe het leven zou moeten zijn in zitten.

Het (intensief) werken met drukpunten bevestigd juist de conditionering van snel, stevig, aanpassen en doorgaan.

Ik ben dus voorstander van een zachte, smeltende benadering wat overigens een andere benadering is dan de uitspraak: zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Fysieke verkramingen zijn ontstaan met ooit een goede reden voor bescherming om te kunnen overleven. Het gaat er om, om via de verbonden ademhaling goed en eerlijk waar te nemen waar je fysieke verkrampingen ervaart om die vervolgens in beweging te brengen zodat zij zich kunnen ontladen van hun overtollige energie.

 

Subtiel waarnemen.

Dit kan om een hele subtiele waarneming en rustige manier van ademen vragen. Het is juist die subtiele benadering die je voorbij de verharde maatschappelijk conditioneringen brengt terug naar je eigenheid.

Het gaat over gentle leren zijn naar jezelf toe.

Hiermee wil ik niet uitsluiten dat het ook heilzaam kan zijn heel intens te ademen.
Dit kan prettig zijn om iets op gang te brengen; van dynamisch naar verstilling.

De uitnodiging is om goed en eerlijk waar te nemen welke intensiteit jouw lichaam aangeeft om in te ademen.

Als Ademwerker kijk ik mee naar de signalen van jouw lichaamgeest-organisme en zeg ik zonodig wat ik zie en geef ik aanwijzingen.

Je bent welkom voor een Ademsessie om verkrampingen te doen smelten en condi-tioneringen te ontrafelen. Om zo bij jouw eigenheid uit te komen.

 

Waarachtig Stil.

Als waarachtige Stilte luistert,
wat hoort zij dan?

Als waarachtige Stilte kijkt,
wat ziet zij dan?

Als waarachtige Stilte spreekt,
wat zegt zij dan?

Ken jij de Stilte die je bent?